HET BEGIN VAN EEN NIEUWE BEWEGING

In de jaren 90 begonnen we profetisch te spreken tot de dorre doodsbeenderen vanuit Ezechiël 37. We verklaarden dat binnen het Lichaam van Christus, been weer been zou vinden.
 
We zagen dat mensen werden verplaats soms letterlijk van de ene gemeente, stad en zelfs land naar de andere. Velen vonden hun stam. Herkenden de taal die werd gesproken. Hetzelfde d.n.a. Vonden hun geestelijke vaders en kwamen tot bloei als nooit tevoren.
 
Tot op de dag van vandaag geloven we in en werken we met de kracht van het woord van profetie. Ook op dit moment zien we dan mensen die hun stam vinden ruimte ervaren om henzelf te zijn zoals ze die daarvoor niet ervoeren.
 
NU IS HET TIJD OM OP TE STAAN
 
Voeten worden weer voeten. Handen weer handen. Worden weer verbonden aan de juiste plaats. Het Lichaam van Christus zal daardoor weer functioneren, krachtig worden, stralen en verschil maken in elke laag van de samenleving.
 

 

God heeft een geweldig plan en een hoopvolle toekomst voor je!

 

JOIN THE MOVEMENT
© Copyright 2015, Fathers House Ministries

Surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you; and you shall live.

Ezekiel 37: 5-6

CAN THESE BONES LIVE?

NU IS HET TIJD OM OP TE STAAN

JOIN THE MOVEMENT

Ontvang training, videos, openbaring en wordt toegerust voor jouw rol binnen de beweging.

Ontvang training, videos, openbaring en wordt toegerust voor jouw rol binnen de beweging.

Please correct the following errors: